top of page

Fibromyalgi och långvarig smärta

Trots att långvarig smärta är vanligt förekommande upplever jag mycket okunskap inom vården och till följd av detta att patienter ofta möts av himlande ögon om man inte hittar något "synligt" som förklarar smärtan.


Vi är inte evolutionärt anpassade för att överleva svåra olyckor och därför kan smärtsystemet i sig bli sjuk efter viss smärtsamma händelser, vilket leder till smätsignaler trot intakt vävnad.


Begreppet "kronisk smärta" undviks pga konnotationer om obortbarhet. Som ni kommer läsa nedan är dessa tillstånd i stora grad behandlingsbara och patienten kan absolut kraftigt förbättras så att de inte längre upfyller kriterier för fibromyalgi.


Tryck på kollapsbara rubrikerna nedan för att snabbt hitta den information du behöver.


Önskar du fler artiklar om en särskild diagnos är det bara att kontakta mig.

Handläggning

Diagnostik: Värdera nociceptiv, neuropatisk, neuroplastisk komponent

Behandling: FÖRKLARINGSMODELL, sömn, pacing, ACT, FaR, Saroten/Gabapentin/Duloxetin.

Checklista:

- Fått förklaringsmodell?

- Fast rehabkontakt/rehabprogram?

- Sömn-KBT?

- Testat farmaka tillräckligt länge/lagom dos för att utvärdera effekt?

Symtom/förlopp

Screening

Diagnos

Typer

Diffdiagnoser och relevant utvidgad utredning

Behandling

Uppföljning

Komplikationer

Prognos

Etiologi/riskfaktorer/prevention

Patogenes

Epidemiologi

Studier


101 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

ADHD och ADD

Comments


Nyhetsbrev för kollegor som vill
jobba optimalt med hälsa och vård!

Tack, jag hör av mig!

bottom of page