top of page
DSC_1286.jpeg

Om mig

Jag är läkare utbildad på Lunds universitet och har sedan 2017 jobbat med patienter. Jag har ett brett intresse, men kärnan i mina intressen handlar om att förbättra och optimera människor och orgainsationer. Jag tror på att bred kompetens även ger djup kompetens på ett unikt sätt.

År 2015 medgrundade jag friskvårdsvarumärket EBT (Evidence Based Training) och 2022 disputerade jag inom digitalisering av vården. Jag är nu halvvägs genom en 5-årig specialistutbildning inom allmänmedicin för att bredda mina kunskaper ytterligare.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Friskrivningsklausul

Denna hemsida är endast avsedd för allmän information och innefattar inte utövandet av läkarvård, omvårdnad eller andra professionella hälsovårdstjänster inklusive medicinsk rådgivning.

 

Ingen läkar-patientrelation bildas vid användningen av denna information och åtgärder vidtagna efter att ha läst material på hemsidan eller som är länkat till hemsidan sker på användarens egen risk. Innehållet på denna hemsida är inte avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling.

 

Användare bör inte ignorera eller fördröja kontakt med vården vid behov av medicinsk rådgivning kring något medicinskt tillstånd de har och de bör söka hjälp av sin sjukvårdspersonal för sådana tillstånd.

Jävsdeklaration

Jag tar jäv och intressekonflikter på största allvar och här har jag en uppdaterad lista över företag och organisationer som jag för tillfället investerar i eller har ekonomisk koppling till:

Denna hemsida tillhör Dr Artin AB som ägs av Artin Entezarjou.

Dr Artin AB äger andelar i utbildningsföretaget EBT Academy AB.

Jag är anställd som ST-läkare inom Västra Götalandsregionen på Capio Läkarhus AB.

bottom of page