top of page

Nystartad forskargrupp: ChatGPT & AI i Primärvården

Vår nystartade forskargrupp vid Göteborgs universitet fokuserar på chatGPT och AI i primärvården. Vårt mål är att utvärdera och integrera AI-teknologier för att förbättra patientvården och effektivisera arbetsprocesser. I detta inlägg presenterar vi våra framsteg hittills och framtida planer.

I forskargruppen ingår i dagsläget:

 • Artin Entezarjou, ST-läkare i Allmänmedicin, disputerad

 • David Sundemo, ST-läkare i Allmänmedicin, disputerad

 • Ronny Gunnarsson, Professor i Allmänmedicin

 • Rasmus Arvidsson, ST-läkare i Allmänmedicin

 • Carl Wikberg, Distriktssköterska, disputerad

 • Anna Moberg, Distriktsläkare, disputerad

 • Pär-Daniel Sundvall, Docent i Allmänmedicin

 • Jonathan Widen, Datateknikstudent, Chalmers

 • Adam Einstein, ST-läkare i Allmänmedicin

 • Max Schafferer, ST-läkare i Allmänmedicin


Forskargruppens inriktning och mål

Vår forskargrupp är indelad i fyra subgrupper som arbetar med olika aspekter av AI i primärvården: Innovationsforskning, Utvärderingsforskning, AI-säkerhet och etisk forskning samt Integrationsforskning. Tillsammans utforskar vi hur chatGPT och andra AI-teknologier kan förbättra primärvården och hur de bäst kan implementeras.


Våra framsteg och pågående projekt

Här är några av de betydande framstegen vi har uppnått hittills:

 1. Healthchat.se: Vi har utvecklat en plattform som använder vår egen version av chatGPT (GPT-3,5) med tillgång till externa resurser som Medscape, för att jämföra prestationer och förstå hur AI-teknologier kan dra nytta av externa informationskällor.

 2. Enkät om chatGPT-användning: En preliminär visar att en liten andel läkare redan använder chatGPT i sitt patientarbete, vilket understryker teknologins växande betydelse inom vården.

 3. Prompt engineering och självrättning: Vi har skapat ett system för att utvärdera och förbättra medicinsk säkerhet i svar från chatGPT. Systemet kan också användas för att jämföra olika versioner av GPT, som GPT-4 och framtida modeller.

 4. Validering av självrättningssystemet: Vi planerar att validera vårt självrättningssystem mot manuell rättning för att skapa ett tillförlitligt utvärderingsverktyg för framtida stora språkmodeller.

 5. Kvalitativ studie om chatGPT: Vi förbereder en studie för att undersöka patienters och vårdpersonals upplevelser av chatGPT och liknande system inom primärvården.

 6. Jämförelse av medicinsk kvalitet: Vi planerar en studie som jämför medicinsk kvalitet mellan chatGPT och mänskliga läkare, med och utan tillgång till internet, när de svarar på medicinska primärvårdsfall.

Samarbeta med oss

Vi tror på kraften i samarbete för att driva vår forskning framåt och förbättra primärvården. Vi välkomnar intresserade parter att ta kontakt med oss för att diskutera möjligheter att samarbeta och utforska hur chatGPT och AI-teknologier kan revolutionera vården.


Vi ser fram emot att arbeta med forskare, vårdpersonal och teknikexperter från olika bakgrunder för att utforska chatGPT och AI i primärvården. Genom samarbete kan vi öka förståelsen för dessa teknologiers potential, hantera etiska och säkerhetsmässiga utmaningar och hitta effektiva sätt att implementera dem i vården.


Om du vill bidra eller har frågor, tveka inte att kontaka oss.

227 visningar0 kommentarer

Nyhetsbrev för kollegor som vill
jobba optimalt med hälsa och vård!

Tack, jag hör av mig!

bottom of page