top of page

Här samlar jag "cheklistor" för handläggning av olika patientkategorier på vårdcentalen. Checklistorna är mest användbara för blivande läkare innan legitimation och under första åren av ST-utbildning inom allmänmedicin. Varje checklista går igenom relevanta frågor, undersökningar, diagnoser och potentiella behandlingar kopplat till varje symtom. Listorna är inte fullständiga och ska enbart ses som ett stöd i det vardagliga arbetet. Om ni har önskemål om särskilda checklistor är det bara att kontakta mig

bottom of page