top of page

Utmattningssyndrom (UMS)

Uppdaterat: 2 aug. 2022


Stressrelaterad ohälsa blir en allt vanligare sökorsak på vårdcentraler och det är viktigt att dessa patienter bedöms på ett sätt som maximerar deras chanser till ett friskt liv.


Tryck på kollapsbara rubrikerna nedan för att snabbt hitta den information du behöver.


Önskar du fler artiklar om en särskild diagnos är det bara att kontakta mig.

Utmattad kvinna
Utmattningssyndrom

Handläggning

Diagnostik: Enl kriterier, men sällan relevant att ställa pga risk för medikalisering utan behandling. Behandling: Komorbibidtetsbehandling, ev KBT enl Lindsäter-manual Checklista: 1. Åtgärdsbara stressorer identifierade? 2. Insomni behandlad? 3. MINI gjord och andra komorbibidteter behandlade? 4. Psykosociala stressorer; socialtjänst? Arbetsplatsstressorer; FHV inkopplad ev mha LUQSUS-K?

Symtom/förlopp

Screening

Diagnos

Typer

Diffdiagnoser (och relevant utvidgad utredning)

Behandling

Uppföljning

Komplikationer

Prognos

Etiologi/riskfaktorer/prevention

Patogenes

Epidemiologi

Studier


315 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Nyhetsbrev för kollegor som vill
jobba optimalt med hälsa och vård!

Tack, jag hör av mig!

bottom of page