top of page

Är du en problemlösande doktor eller en problemhänvisande doktor?

Uppdaterat: 29 okt. 2022


Vi har alla varit där. En patient kommer in till vårt kontor med ett problem och vi kan se en lösning. Men i stället för att lösa problemet hänvisar vi patienten till någon annan. Även kallat ”turfing”. Vi kanske inte har tid eller resurser att lösa problemet själva. Vi kanske inte är den bästa personen för att lösa problemet. Vi kanske inte är bekväma med att ta oss an problemet. Det kanske inte ingår i vår uppdragsbeskrivning. Har du drabbats av eller bevittnat denna "någon-annanism”? Det är ett farligt tankesätt som undergräver vår förmåga att lösa problem. Det försvagar vår kollegiala tillit och våra patientrelationer samtidigt som det stärker byråkratiserad mentalitet om ansvarsfördelning på sida 73 i en PDF-fil som ingen hittar på regionens intranät. Vill du signalera "Jag vill inte ta itu med det här" eller "Jag vill hjälpa dig att lösa det här"? Tänk om vi tog oss tid att lyssna på våra patienter, att förstå deras problem och att hitta en lösning som fungerar för dem? Tänk om vi alla strävade efter att bidra med minst ett steg till lösningen, istället för att hänvisa problemet till någon annan? En kultur där vi alla har problemlösar-mentalitet gentemot patient och kollegor är det jag strävar efter. En kultur där alla letar efter ett sätt att bidra, istället för att leta efter någon annan som kan göra jobbet.


P.S. artikeln är skriven av mig tillsammans med A.I. GPT-3

102 visningar0 kommentarer

Nyhetsbrev för kollegor som vill
jobba optimalt med hälsa och vård!

Tack, jag hör av mig!

bottom of page