top of page

Kardiovaskulär riskbedömning

Uppdaterat: 22 juli 2022OBS: vid all anamnes är grunden alltid att låta patienten ostört formulera sin tanke, oro och önskan som föranledde att de tog kontakt (Larsen et al 2014). Alla patienter är inte ute efter differentialdiagnostik enligt nedan och därför ska patientens agenda tydliggöras innan du som vårdgivare börjar "beta av" dina punkter enl nedan. Hoppar du över patientens del och avbryter för tidigt så riskerar du att fokusera på fel sak och besöket blir då inte värdeskapande. Det är sällan "hela" checklistan nedan behöver tillämpas.Fråga om

Red Flags: - Nytillkommen/ändrad bröstsymtom/dyspé vid ansträngning - Svimmningar - Nytillkommen hjärtklappning Basanamnes: - CVD (AKS/PCI/CABG, stroke/TIA, stenoser/perifer kärl) = mycket hög risk - Njursvikt? GFR 30-60 = hög risk, GFR <30 = mycket hög risk - Diabetes? = hög risk, +komplikationer/rökning/hypertoni = mycket hög risk - Kolesterol >8 = hög risk - Hypertoni >180/110 = hög risk - Ärftlighet (män: <55; kvinnor: <60år) = hög risk - Riskfaktorer kartlagda? (prioordning oklar) 1. Rökning? 2. Alkohol? 3. Fysisk aktivitet? 4. Blodtryck? 5. Blodsocker (fP-glukos / HbA1c)? 6. Blodfetter (LDL)? 7. Fetma? (midja >102 män, >88 kvinnor, 70+are kan ha upp till 30 i BMI ua) 8. Kost (omätbar)? (fullkorn, frukt, nötter/frön, fisk, salt, grönsaker) - Önskemål om att justera någon levnadsvana? - Tilltro till att kunna justera levnadsvana på egen hand?


Kompletterande anamnes: - Ärftlig longevity >95 år? (minskar 1 riskklass) - Högre riskklass än beräknat? (3 hos låg, 2 hos medelrisk = hög risk) - Fysisk inaktivitet - Psykosocial stress/depression/psykiatriska syndrom/socialt utsatt - Sömnapné - Obesitas; BMI >30 + midjemått ≥ 88 cm (kvinnor), ≥ 102 cm (män) - Förmaksflimmer - Vänsterkammarhypertrofi - Autoimmun/inflammatorisk sjukdom - HIV-behandling

Undersök

Lab

Vidare diagnostik

Behandlingar


OBS! Mallen ovan är inte granskad av kollegor, utan speglar en samlad personlig erfarenhet som ständigt förändras och uppdateras. Mallen kommer aldrig lyckas ta häsyn till alla kontextuella faktorer som kan vara avgörande för patientsäker handläggning och används därför på egen risk. Listan av diffdiagnoser, behandlingsförslag och larmsymtom kan ej betraktas som kompletta och uppdaterade och använding av denna mall ska endast ses som ett stöd. Vid osäkerhet i handläggning av patientfall bör lämplig kollega eller handledare konulteras.

89 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Hosta

Ryggvärk

Comentarios


Nyhetsbrev för kollegor som vill
jobba optimalt med hälsa och vård!

Tack, jag hör av mig!

bottom of page