top of page

Årskontroll diabetes

Uppdaterat: 22 juli 2022


FRÅGA OM

1 Sjukdomsduration

2 Compliance lkm? Hypoglykemikänningar (SU + Insulin)?

3 Aktuella/tidigare behandlingar

4 Besked om HbA1c, LDL och proteinuri

5 Komplikationer (retino-, nefro-, angio-, neuropati, tänder)

- Syn

- Känsel

- Brsm/tryck

6 Mål för HbA1 (42-70+) och fGlukos (5-8)?

7 Beteendemål?

- Kost: kolhydrater (BMI <26)

- Motion: 150 min/v?

- Alkohol <10E/v

- Rökstopp?UNDERSÖK

- Cor

- Pulm

- BT (< 140/85), (130/80 AMA)

- Monofilament


ÖVERVÄG LAB

- PNA: Hb, U-sticka, Vikt, längd, midjemått, BMI

- Klinkem:

- Kolesterol, LDL (< 2,5), HDL, TG

- Na, K, krea, GFR, u-alb/krea index (ev mikroalbumin)

- TSH

- HbA1c (< 52 generellt mål)

• 42–48 om 50–55 åå, ej CVD/komp/hypogly

• 42–52 om ny debut

• 53–69 om >10 år eller biv/hypoglykemier eller insulinbehandling

• >70 om hypoglykemier/CVD/ålder >80 år

• Om skör: ej målvärde, fokus på livskvalité

- Ev B12 – vartannat år om metforminI PMO:

1. Årskontroll Diabetes

2. egfr + na + k

3. combur 7 + bmi + midjemått

4. EKG

ÖVERVÄG VIDARE DIAGNOSTIK

Ev. EKG

OPTIMERA BEHANDLING:

- Kost

- Träning

- Läkemedelsbehandling

• Metformin – förstahandsval, insättes tidigt

• NPH-insulin – vid symtomgivande hyperglykemi


• Om individuellt mål ej uppnåtts – ökning av metformin, därefter tillägg

• Hög prio: repaglinid alt sulfonureider (SU) (OBS viktuppg, hypoglykemi)

• Vid hög glukosnivå / lång duration – NPH-insulin

• Vid CVD: SGLT2-hämmare (Jardiance, Invokana), GLP1-analog (Victoza, Ozempic)

• Vid njursvikt: Insulin eller DPP4-hämmare (Januvia), Trajenta (njuroberende)

• Vid fetma (BMI > 35) – GLP1(+), SGLT2(-), ibland DPP4(-)Om mikroaluminuri i först hand metformin+SGLT2

- lerkanidipin ger minskning mikroalbuminuri men INTE amlidipin***STUDIER***

STENO-2: 20% RCT med multifaktoriell intervention: 20% absolut (!) riskreduktionOBS! Mallen ovan är inte granskad av kollegor, utan speglar en samlad personlig erfarenhet som ständigt förändras och uppdateras. Mallen kommer aldrig lyckas ta häsyn till alla kontextuella faktorer som kan vara avgörande för patientsäker handläggning och används därför på egen risk. Listan av diffdiagnoser, behandlingsförslag och larmsymtom kan ej betraktas som kompletta och uppdaterade och använding av denna mall ska endast ses som ett stöd. Vid osäkerhet i handläggning av patientfall bör lämplig kollega eller handledare konulteras.

74 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Hosta

Ryggvärk

Nyhetsbrev för kollegor som vill
jobba optimalt med hälsa och vård!

Tack, jag hör av mig!

bottom of page