top of page

GPT-4 istället för vårdpersonal? Här använder AI:n allmänmedicinsk konsultationsmetod.

Uppdaterat: 2 apr. 2023


Föreställ dig att en AI-assistent kan utföra patientcentrerad konsultation på ett så effektivt sätt att den kan ersätta vårdpersonal i telefonrådgivning. I den här bloggen kommer jag att dela hur jag med framgång lärde GPT-4 att använda "patientcentrerad konsultation" i ett simulerat patientfall. AI-assistenten lyckas på ett empatiskt sätt sammanfatta vad patienten behöver hjälp med för att minimera missförstånd. Detta kan på sikt hjälpa patienter snabbare få rätt hjälp, och hjälpa vårdpersonal förbereda sig på rätt sätt inför besök.

Vad är patientcentrerad konsultation?

Patientcentrerad konsultation är ett koncept inom allmänmedicin som syftar till att förbättra kommunikationen mellan läkare och patienter genom att involvera patienten mer aktivt i sin vårdprocess. Det bygger på en trestegsmodell där patientens del läggs före läkarens del, och en gemensam del efteråt för att förebygga vanliga missförstånd. Forskning har visat att detta tillvägagångssätt förbättrar både patientens och läkarens upplevelse, minskar risker för missförstånd och kan bidra till en mer effektiv och nöjd vårdmiljö.


GPT-4: en AI med mänsklig språkförmåga

GPT-4, utvecklat av OpenAI, är en "large language model" (LLM) som har skapats genom analys av mycket stora textmaterial med miljarder sidor text och i processen själv lärt sig att förstå de flesta stora språk och generea avancerad texter, främst på Engelska. Dessa språkmodeller kan genom analys av medicinska texter fungera som en AI-assistent.


Det finns dock flera olösta problem specifika för användning av AI-assistenter inom hälso- och sjukvård vad gäller noggrannhet och tillförlitlighet, juridiska och regulatoriska frågor, brist på mänsklig interaktion, datasäkerhet och strukturomvandling. På grund av ovanstående risker anses det osäkert att använda AI-assistenter för att ge medicinska råd direkt till patienter. Däremot bör modellerna klara av att förbereda patientbesök på ett effektivt sätt för att vårdpersonal sedan ska ställa kompletterande frågor och tillsammans med patienten skapa en säker vårdplan.


Hur jag gjorde

Jag började med att klistra in en översatt artikel om konsultaitonsmetod från Larsen et al och bad GPT-4 sammanfatta hududbudskapen från artikeln. Då jag inte ville att GPT-4 skulle ge några råd bad jag den bara sammanfatta der första 4 stegen som motsvarar "patientens del" i konsultationen. Därefter bad jag GPT-4 omformulera sammanfattningen till en instruktion till chatGPT, vilket utmynnade i följande prompt:

Här är konversationen när jag låtsades vara en patient med huvudvärk

Här ser ni mina svar till modellen när jag låtsades ha huvudvärk. Jag försöker ge rätt diffusa svar som motsvarar de svar som vi erfaranhetsmässigt kan få när vi chattar med patienter.


En kommentar är att GPT-4 tidigt börjar ställa frågor om huvudvärkens karaktär, som egentligen utgör "läkarens del" i konsultationsmetoden, vilket inte är helt optimalt ur.


GPT-4 lyckas sammanfatta samtalet på ett helt ok sätt!

Även om den inte helt följer konsutlationsmodellen, så tycker jag slutresultatet blir väldigt bra i detta fall. GPT-4 skriver på ett empatiskt sätt och ger en bra sammanfattning som jag gärna hade fått se i journalen eller tidboken innan ett bokat besök. Jag saknar dock en tydlig redovisning av mina tankar, oro och önskan inför besöket. Detta skulle kunna förbättras om jag finslipade instruktionen med 6 steg ovan (så kallad "prompt engineering").


Vågar vi testa denna modell i praktiken?

Att en AI-assistent som GPT-4 kan använda patientcentrerad konsultation i chatt med patienter är fascinerande och visar hur teknologin kan förändra hur vi interagerar med patienter. Detta öppnar upp nya möjligheter för vårdpersonal att engagera sig med patienter på ett mer personligt och effektivt sätt, samtidigt som det sparar tid och resurser. GPT-4 visar att AI kan spela en viktig roll i att förbättra vårdkommunikationen och därmed bidra till en bättre vårdupplevelse för alla.


Vår nya forskargrupp vid Göteborgs universitet planerar att utvärdera AI inom primärvård

Utvecklingen går rasande snabbt, och GPT-4 har redan förvandlat flera sektorer i samhället. Det är viktigt att vi inom primärvården ser till att införandet av dessa modeller sker på att ansvarsfullt och patientsäkert sätt. Gör vi det rätt så kan GPT-4 innebära förbättrad kommunikation, minskade risker för missförstånd, samt en mer personlig upplevelse för både vårdpersonal och patienter.


Därför har vi samlat en grupp som ska jobba med dessa frågor kommande år. Utöver mig själv ingår i forskargruppen:

Adam Einstein, ST i Allmänmedicin i Ulricehamn

Anna Moberg, Distriktsläkare samt lektor vid Linköpings universitet, disputerad

Carl Wikberg, Distriktsköterska i Göteborg, disputerad

David Sundemo, ST i allmänmedicin i Lerum, disputerad (david.sundemo@outlook.com)

Jonathan Widen, student inom datateknik, Chalmers Göteborg

Max Schafferer, ST i Allmänmedicin i Borås

Pär-Daniel Sundvall, docent i allmänmedicin, Göteborgs Universitet

Rasmus Arvidsson, ST i Allmänmedicin i Malmö

Ronny Gunnarsson, professor i allmänmedicin, Göteborgs Universitet


Med tanke på chatGPTs framgång är det spännande att föreställa sig vilken inverkan AI kan ha på vården kommande år, eller till och med månader... P.S: Stora delar av detta blogginlägg är skrivet av GPT-4, och bilden är skapad av Bings AI.

368 visningar0 kommentarer

Comments


Nyhetsbrev för kollegor som vill
jobba optimalt med hälsa och vård!

Tack, jag hör av mig!

bottom of page